документи за детски надбавки

Документи за детски надбавки

Правителството облекчи процедурите за кандидатстване за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето. Целта е да се намали административната тежест и да се подобри качеството на предоставяните административни услуги.

Кои документи отпадат

  • удостоверението за раждане на детето, както и копие от акта за раждане, удостоверение за семейно положение
  • копие от влязло в сила съдебно решение за развод, документ за настаняване на детето извън семейството

Повече за детските надбавки – четете тук

Дирекциите “Социално подпомагане“ ще получават необходимата информация за отпускане на помощите по служебен пътСлужебно ще се проверяват и актовете, с които е предприета мярка за закрила. За кандидатите за приемни родители се премахва изискването да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане.