Днес ни гостува Дарина Герганова, логопед от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Ловеч.

Разкажете кога един родител да се обърне към логопед?

 • Липса на говор до две години и половина. Използва само няколко думи, или говори неразбираемо, на свой език, няма фрази. Наблюдавате, че детето иска да комуникира, но не се получава по вербален път и използва предимно жестове и мимика, за да бъде разбирано
 • Ако след втората година липсват „к” и „г” в говора на детето
 • Не се обръща на името си
 • Не проявява интерес към имитиране
 • Не изпълнява инструкции 
 • Не ви гледа в очите, избягва зрителен контакт за по-продължително време
 • Не ви търси за обща игра
 • Не проявява интерес към четенето на приказки, не посочва познати обекти при запитване реално и на картинка.
 • Не играе с играчки по предназначение или изобщо с тях
 • Трудно се застоява на едно място, постоянно се движи  – по време на игра, хранене
 • Отбелязва регрес на вече придобити умения – по отношение на комуникативни умения, интереси и игра.
 • Наблюдавате лош контрол над саливацията, т.е., детето не контролира добре слюнката си и тя изтича навън.
 • Забелязвате затруднения в приемането и преработката на течности и храни
 • Неправилно произнасяне на звуци, пропуски или замени на звуци
 • Използването на изречения, които са неправилно граматически структурирани
 • Детето в предучилищна възраст изпитва трудности в разказването на последователни картини или по зададен сюжет


Зачестяват ли случаите на деца, които не говорят преди 3,4 години и защо според вас?

-Истината е, че зачестяват случаите с недоразвитие на речта при деца на 3-4 годишна възраст.Това наистина е стряскащо. Това е период, в който трябва да се коригират звуковете, а ние започваме с натрупване на речников запас. Всяко пето дете проговаря по-късно – около 3-годишна възраст.
Какво препоръчвате на родителите им?

-Препоръчвам на родителите максимално да ограничат устроитвата и говоримият език да е само майчиният.

С какви дечица най-често работите – като възраст и проблеми?

 Най- честото говорно нарушение е дислалията, която е нарушение на някои от звуковете или група от звукове. Най-чести проблеми са с “р-то”– изговаря се неправилно или се заменя с друг звук, в повечето случай с “л”, или изобщо липсва. За група от звукове, говорим за “с”, “з”, “ц”, “ш”, “ж”, “ч”, съскави, шушкави. Бъркане на звучни и беззвучни звукове”– това са най-често срещаните логопедични проблеми при децата.

Друг проблем в липсата на реч, която не се появява при децата, много колеги, като диагноза поставят алалия – специфично езиково нарушение, характерно с късно начало на речта и нетипично за възрастта развитие на езиковата система. Липса на реч или има някаква реч, която е тип лепетна реч, което е нетипично за дете на 5-6 години да има такъв говор.

Какво е нужно на детето, за да проговори?

-Любов ,търпение ,много четене на приказки слушане на детски песни и занемаване от страна на родителите.

Често чуваме, че е твърде рано да се посети логопед преди 3 години – така ли е?

Дете до 1 година трябва да има речников запас от 20 думи, а на поне 50 думи. Да прави прости изречения и да търсни контакт с доцата на неговата възраст.Няма ли ги на лице тези неща родителите трябва да се обърнат към специалист.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com