61% от медицинските сестри в детските градини са над 60 г. Тези тревожни данни изнесе Антонина Кенова от Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система. 

Пред “Сега” тя сподели данни за възрастта на медицинските сестри, работещи в детските градини в София – и в кабинет, и в яслена група към февруари 2022 г. Общият им брой е 806 души, като от тях до 30 г. са едва 5 човека, до 40 г. – 20, а до 50 г. – 97 души. Медицинските сестри между 51 до 60 г. са 192 души, а останалите 61 на сто са над 60 години – до 70 г. са 365 сестри, а над 70 г. – 123, а над 81 г. – 3 сестри. Данните за 2021 г. показват сходен, но по-малък, процент – 59 на сто от медсестрите са били над 60 г. 

Според Кенова това се дължи на първо място на остарялата наредба 26 на Министерство на здравеопазването за дейността на детските ясли, според която задължително в яслена група трябва да работи медицинска сестра на смяна, заедно с детегледачка. Педагог е задължителен също, но на 60 деца е само един. По думите й няма логика за здрави деца да се грижи мед сестра, затова предложението й е наредбата да се разшири и с други специалисти – педагози, логопеди, психолози, хора, учили за раннно детско развитие. Идеята е с времето сестрите да се заменят от хора със съвсем нова специалност, като остане по една сестра на кабинет, както е в детските градини. Това обаче следва да стане постепенно, защото иначе няма да има кой да гледа децата, а за новата специалност следва да се напише програма, университетите да я припознаят и развият. 

Кога хремата НЕ е причина детето да не ходи на градина

“Ако се промени изискването, новото няма да изключва желаещите да работят медицински сестри. Но ще даде шанс да се попълнят липсващите места и тези, на които работят медицински сестри в пенсионна възраст”, казват родители. Според тях сегашното изискване е безумно от гледна точка на реалността, освен това физическите възможности на 75-80-годишна сестра да се грижи за 23 малки ясленчета са съвсем различни от тези на млад човек на 30 г.

Кенова, заедно с други организации, отдавна настояват за цялостна реформа, като уредбата на детските ясли премине към просветното или социалното министерство, но не и да остане към здравното ведомство. Според нея е крайно време и да се въведе нова специалност “детегледач в яслена група”, при която няма нужда от 4-годишно бакалавърско обучение. “Навсякъде в Европа е така, обикновено обучението за детегледач в яслена група е 6 месеца”, казва тя. 

Родителите спират да плащат такса за детска градина и ясла

Проблемът с персонала в яслите и градините е комплексен. Младите като цяло не се задържат много в системата заради недостатъчните заплати, които не оправдават натовареността, отговорността често за над 20 деца, бумащината и др. Възрастните пък седят, защото няма кой да ги замени или пенсиите им са твърде ниски, за да живеят спокойно с тях.

Към февруари 2022 г. има 100 незаети щатни бройки за медицински сестри в яслените групи на детските градини и в кабинетите им. “Това означава, че системата функционира отвъд предела вече и ще става все по-зле, защото заради недостиг на персонал, Столична община ще бъде принудена да закрива яслени групи”, смята Кенова. 

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com