аутизъм симптоми

Аутизъм симптоми

Аутизъм симптоми, признаци и поведенчески особености – втора част от статията за аутизъм и аутистичен спектър. Както писахме, аутизмът е поведенческо заболяване и особеност в държанието на детето. Тук ще ви запознаем с основните симптоми и признаци, които се наблюдават при децата аутисти. 

Деца аутисти – те проявяват много странности в поведението си, които могат да са доловими от родителите още от навършването на 2 години. А както писахме ранната диагностика на разстройството води до значително подобряване на състоянието на детето и адаптацията му към света. 

Моля, не използвайте информацията, за да диагностицирате детето ви, трябва да посетите лекарска комисия, която да каже категорично дали детето ви влиза в аутистичния спектър

 • трудна комуникация с други деца
 • безразличност към това какво се случва около него
 • липса на очен контакт или поглед, който минава сякаш през вас
 • липса на страх от опасности и трудна преценка за тях
 • отказва да промени обичайното си държание и настоява да прави, каквото то иска, упоритост
 • смеене и кикотене без причина
 • трайна и продължителна странна игра
 • нечувствителност към болка
 • въртене на предмети
 • не отговаря на устни реплики, не се обръща на името си, действа като глух, но всъщност има много остър слух за тихи и ритмични звучи
 • не протяга ръце, за да бъде прегърнато
 • не търси контакт от друг, предпочита контакт с предмети
 • изглежда щастливо, когато е само
 • не протяга ръце, за да хване, каквото му се подава
 • хиперактивност или изключителна пасивност
 • трудности при изразяване на нужди, използване на жестове и посочване вместо говор
 • често избухва за секунди и показва голямо страдание без причина
 • реагира стресово на промените в обстановката
 • привързва се към странни предмети
 • има стериотипни движения
 • самонаранява се и е агресивно
 • липса на добра фина моторика
 • проявява афинитет към еднообразна храна
 • не се храни само, има проблем с дъвченето
 • не играе с играчките по предназначение
 • има нарушен сън
 • напикава се и се изпуска по голяма нужда

Вижте какви са нормите за развитие на децата за определените възрасти

Не всички симптоми се проявяват при едно дете, както и има такива, които се проявяват, но не са гаранция, че отговарят на аутистичния спектър. Най-ярките симптоми, които могат да ви подскажат, че детето има проблем, са липсата на говор, проблеми в моториката – често падане, неритмични движения, липса на желание за комуникация. 

Прегледът на деца аутисти е експертна оценка, която поставят няколко специалисти, които наблюдават уменията, движенията, вербалната и невербалната комуникация и наблюдават какво прави детето. Комисията включва педиатър, клиничен психолог, детски психиатър, невролог, педагог за деца със специални нужди, социален работник, игрови и поведенчески терапевт и други специалисти. Диагнозата аутизъм се поставя след няколко броя изследвания, за да се изчисли и да се направи по-голяма картина, която да опише състоянието на детето. 

Очаквайте още няколко поредици, засягащи аутизма и аутистичния спектър.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com