Родителите често погрешно смятат, че всички проблеми с говора ще се решат от самосебе си, когато детето навърши шест или седем години. Защото, ако преди училище то има някакви трудности, те едва ли ще се решат бързо. Затова не бива да отлагате консултацията със специалист. 

Мария Цолова логопед от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Ловеч ни споделя някои конкретни проблеми и ситуации, в които трябва да се заведе детето си на специалист в по-ранна възраст.

Двегодишно дете се нуждае от логопед, когато не разбира речта на възрастен, не издава никакви звуци, не използва използва звукоподражателни звуци и не произнася прости думи.

На три години си струва да се консултирате с логопед, ако детето все още не прави изречения, говори на собствения си език, не произнася звуците: а, о, у, и, е, б, п, м, т, д, н, г, к, х, в, ф или у или , ако това, което излиза от устата му е пълна каша. Сигнал за аларма на тази възраст: не произнася с, з, ц, прескача или пренарежда сричките, не познава цветовете, обърква имената на животни, зеленчуци и плодове.

До 5 -годишна възраст детето трябва да овладее всички аспекти на родната реч.

Струва си да се свържете с логопед, ако детето не произнася звуците ш, ж, ч, щ, прави грешки в окончанията, не знае как да преразказва или отговаря на въпросите с една дума.Шестгодишно дете се нуждае от логопед, ако не произнася звуците р, л, не знае как да определи първия и последния звук в една дума, не може да запомни букви и да научи азбуката, не знае сезоните и бърка “дясно” и “ляво”.

Изброените отклонения в речевото развитие на детето могат да повлияят на психическото му развитие, да доведат до изолация или нерешителност, да понижат успеха в училище, затова е важно проблемите с речта да се решават навреме. 

2-3 години е оптималната възраст за коригиране на говорните проблеми при децата. Колкото повече отлагате ситуацията, толкова по-значими ще бъдат последствията. Във всеки случай, ако едно дете на 3 години не говори дори най-простите изречения, това е добра причина да се обърнете към специалисти.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com