първи клас

Родителите имат ключова роля в прехода

Как се случва преходът от така наречената “бебешка възраст” към чина в първи клас? Какви познания трябва да има детето ви, встъпвайки в училище? Какво да практикувате вкъщи, за да успеете да подготвите първолака ви?

Ето какво споделят педагозите по темата:

1. Очаквайте повече от децата

Много от родителите не осъзнават, че първи клас е “фаза, а не крайна спирка”. Те са свикнали да гледат на децата си като малки и невинни, докато в предучилищна възраст те вече трябва да са по-отговорни и да могат да правят сами определени неща.

“В училище очакваме децата да могат сами да се сещат да се хранят, сами да се обслужват, да почистват след себе си и да пазят нещата си – и те го правят, наистина”, коментира Дженифър Зейкърър, учител на първокласници в Ню Йорк. Но след училище излизат от класната стая и родителите им започват да ги глезят. Това не трябва да се случва, тъй като децата ще възприемат вкъщи като зона на прекалено голям комфорт, че да забравят какви са им отговорностите. Нужни са по-големи очаквания от родителите не само навън, но и вкъщи.

2. Помагайте, но настоявайте за самостоятелност

На тази възраст детето трябва да е самостоятелно. Това не означава да го оставите на произвола на съдбата, разбира се. Означава да помагате, но да оставяте детето само да избере какво иска и как да го направи. Ако детето не се справя с дадена задача, може да го попитате” Искаш ли да ти помогна или ще се справиш сам/а? ” Тези думи са истинска магия, защото децата винаги искат да го направят първо сами, а ако не успеят, ще ви помолят за помощ.

3. Задавайте цели

Човек работи целенасочено. Затова и от малки децата трябва да имат зададена цел. Например: Напиши си домашното и после ще можеш да излезеш навън с приятелите ти. Дете, на което е възложено да свърши определена задача, след която да прави, каквото иска, е по-склонно да се справи в училище, отколкото дете, на което е позволено всичко и по всяко време.

Учебни цели:

Върху какво да работите вкъщи?

Вижте какво трябва да се промени в образователната ни система.

 • устен разказ по картинка – “Какво виждаш на картинката?”
 • разказ по памет за преживявания или впечатления – “Какво се случи днес в детската градина?”
 • съставяне на диалог / разговор – да изслушва и отговаря правилно на въпросите
 • да разпознава формите на единствено и множествено число
 • да разпознава прости глаголни времена
 • да държи правилно молив и графично да рисува фигури, знаци, елементи от букви
 • да копира пунктирана линия, без да излизат от нея
 • да различава поне 4,5 звука в думата
 • да познава елементите от буквите
 • да познава цифрите над 10 (доколкото може)
 • да може да събира и изважда до 10
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com