Танцуващи LEGO роботи, STEM работилница за логистични практики и транспортни умения, познания за енергията и съхранението ѝ – това са само част от активностите, които учителите успяват да внедрят на всички етапи на образованието чрез портфолиото от образователни решения на LEGO Education – от детската градина до гимназията. Те са специално разработени в партньорство с педагогически специалисти и се използват в много държави по света. У нас това става от края на 2019 г., когато Центърът за творческо обучение става официален партньор на LEGO® Education за България. Над 80 детски градини от цялата страна включват дейности с конструкторите в програмата си.

Да преподаваш с LEGO Education, е реалистична и постижима цел. Достатъчно е ръководството и екипът на градината да имат визия и план за включването му. А екипът на Центъра за творческо обучениe подкрепя детското заведение в изготвянето на плана и обучението на учителите.

Голям брой детски градини в България вплетоха LEGO Education в педагогическите си ситуации. Обикновено, докато учителите трупат първоначален опит, комплектите влизат кaтo допълнителни дейности. Постепенно, с придобиването на увереност и практика, екипът на детската градина сам вижда ползите от подхода „учене чрез игра“ с ресурсите на LEGO. И започва да планира внедряването му в задължителната форма на обучение именно в педагогическите ситуации. Обикновено отнема около една учебна година решенията на LEGO Education да станат част от седмичните разпределения. Различните комплекти могат да бъдат използвани в обучението на повече от едно образователно направление“, споделя за в. „Аз-буки“ Валентина Венкова – мениджър „Внедряване LEGO® Education и STEM“ в Центъра за творческо обучение. Тя е дипломиран магистър по психология на развитието. Има професионален опит като психолог в детска градина и психомоторен специалист в център за деца със специални образователни потребности.

Заниманията с лего конструкторите развиват 24 умения, сред които
фина моторика, сензорно-двигателни умения, внимание, умствена
и пространствена визуализация

24 умения – точно толкова развива един лего конструктор: фина моторика, сензорно-двигателни умения, умствени визуализации, внимание и пространствена визуализация са само част от тях. Решенията се базират върху подходите „учене чрез игра“ и „учене чрез правене“ и са създадени да бъдат използвани предимно в образователна среда. Комплектите са съпроводени от образователни ресурси – ръководства за учителя, готови планове на педагогически ситуации (уроци), както и от обучителни програми за педагогически специалисти. Това подпомага ефективното внедряване на решенията в учебния процес.
LEGO е съкращение от leg godt, което на датски език означава „да играем добре“.
„Комплектите LEGO Education подпомагат холистичното развитие на децата, формирането на компетентности, знания, умения и нагласи в различни области на развитие.

Някои от образователните решения акцентират върху социално-емоционалните компетентности на децата, умението да разпознават и изразяват правилно емоциите си, да се поставят на мястото на другия, да разбират последствията от собствените си действия върху околните, да си сътрудничат и споделят или да разрешават конфликти по конструктивен начин – отбелязва Валентина Венкова. – Например с помощта на комплекта „Построй ми емоции“ децата се запознават с историите на различни герои и се опитват да разрешават възникнали конфликти в игра „наужким“, докато строят и се забавляват.“
Друга част от комплектите се фокусират върху развитието на езиковата култура, речника и грамотността на децата, както и върху познанията им за околния свят. В свят, доминиран от технологии, които са толкова напреднали, че дори ни подсказват продължението на изречението, което сме започнали да пишем, е много важно да умеем да се изразяваме правилно. Да имаме богат речник и въображение. Да мислим и говорим последователно и да умеем да се аргументираме. Всички тези умения се формират още в предучилищна възраст, а комплектите LEGO Education го правят по интуитивен начин под формата на игра.
„С комплектите „Моят XL свят“ и „Построй ми история“ децата изучават своята общност или населено място. Запознават се с различни професии. Научават се на толерантност към различните други. Конструират свой град на мечтите, позната детска приказка или си създават собствена“, допълва Валентина.

Изключително важни за XXI век са STEM уменията – ключови компетентности в сферата на природните науки, математиката, алгоритмичното мислене, инженерния дизайн и технологиите. Комплектите на конструктора с тази насоченост отварят света на децата към тези науки по забавен и интуитивен начин.
„Например с комплекта „STEM парк“ децата лесно разбират концепцията за верижна реакция и причинно-следствени връзки чрез наблюдение и експериментиране с различни функционални елементи: зъбчати колела, рампи или пружини. А комплектът „Коудинг експрес“ им помага по нагледен начин да усвоят концепции като „цикличност“ и „условност“. Да мислят аналитично, логично. Да създават различни влакови маршрути и да разиграват разнообразни сценарии от реалния живот с включените в комплекта елементи“, обяснява Валентина Венкова.

Портфолиото включва и животни и човечета, които обогатяват социалните взаимодействия между децата в основните дейности. Но което е по-важно – често влизат в индивидуалните и груповите дейности по допълнителна подкрепа, осъществявана от специалистите психолози, логопеди и ресурсни учители.
Най-голямата полза за развитието на децата е, че заниманията насърчават любопитството и любовта към откривателство и изследване на света около тях, което стои в основата на желанието за ученето през целия живот. Освен това обучителните ресурси правят лесно изграждането на връзки между отделните образователни дисциплини. А както знаем, умението да трансферираш знания от една познавателна област в друга, е едно от най-важните за XXI век. Всичко това подготвя децата да преминат плавно и да се адаптират по-успешно в училище, където проектно базираното обучение е все по-застъпено в учебната програма. Интересен е методът за „преподаване“ на програмиране чрез конструкторите в детските градини. На практика, реално не се учи програмиране. Вместо това децата се запознават с базови концепции, които подкрепят аналитичното и логическото мислене и стоят в основата на уменията за програмиране. „Например с комплекта „Коудинг експрес“ децата нагледно разбират какво представляват последователността от действия, цикличността и условното кодиране.

Последното се случва чрез използването на специални цветни плочки, които се поставят върху релсите и променят „поведението“ на влакчето, когато то преминава върху тях. Формата на самата релсова композиция пък нагледно представя концепцията за цикличност – затворен кръг или овал, или за условност при използването на стрелка за раздвояване на маршрута. Всичко това се поставя в контекста на конструктивна игра и някаква история, в която децата неусетно се идентифицират с героите. Така интуитивно развиват базовите си умения за логично и алгоритмично мислене заедно със социално-емоционалните си умения и езиковата си грамотност“, допълва Венкова.

Центърът за творческо обучение предоставя две обучителни програми с решенията на LEGO Education за детски градини – „Социално-емоционално развитие и езикова култура“ и „STEM, роботика и програмиране“. Те са подходящи както за учители, така и за ръководния екип на образователната институция. Значителен превес в обученията имат участници от държавни и общински детски градини. Обхванати са малки и големи населени места в цялата страна. Само за 2022 г. са обучени над 500 учители. Това е в унисон с работата на Центъра за подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смисленото внедряване на иновативни образователни технологии и методики.

Репортажът е изготвен за Брой 10, 2023 на в. Азбуки

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com