прием на внуци в детските градини

След недоволството на родители общината прекрати приема на внуци на директорки и учителки “по втория начин

След недоволството на родители общината прекрати приема на внуци на директорки и учителки “по втория начин”. Ето цялото съобщение:

“Уведомяваме Ви, че считано от 11.07.2019 г. Работната група, назначена със Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г. на Кмета на Столична община, за разглеждане, обсъждане и вземане на решения за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата, преустановява разглеждане на заявления за прием на внуци на директори, учители и служители в общинските детски градини и общинските училища на теритарията на Столична община”

Хората негодуваха срещу това, тъй като методът не е законен, въпреки това в работната група го правиха.

Припомянме, че точката, която носеше предимство на такива деца бе обявена за дискриминираща според ВАС.

Защо приемаха чрез работна група внуци на директорки и учителки?

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com