Родителските стилове представляват уникална комбинация от подходи, възгледи и поведение, които родителите прилагат, за да отглеждат и възпитават своите деца. В света на родителството можем да забележим различни стилове, които се различават по своя подход и емоционална атмосфера.

Хвърлете един поглед около детската площадка и със сигурност ще забележите голямо разнообразие от стилове на родителство. През 60-те години на миналия век психологът Даяна Баумринд описва три различни типа – авторитарен, авторитетен и разрешителен – въз основа на родителските изисквания и отзивчивостта към децата. Четвъртият стил, пренебрежителен, бил добавен по-късно въз основа на работата на други изследователи.

Прочетете, за да научите разликата между тези основни стила на родителство, с информация за други популярни подтипове като родител – хеликоптер.

Как вашият стил на родителство може да повлияе на вашето здраве?

Четирите родителски стила на Баумринд

Даяна Баумринд се счита за пионер в изследването на стила на родителството. Оригиналният й стил на родителство включва двете крайности: авторитарен (контролиращ) и разрешителен (предоставяне на автономия). Авторитетното родителство се счита за идеално – то съществува като балансиран подход между авторитарен и разрешителен. По-късно, въз основа на работата на други изследователи в тази област, беше добавен четвърти стил на родителство – пренебрегващ.

Авторитарен

Авторитарният стил на родителство се фокусира върху строги правила, подчинение и дисциплина. Тези родители имат големи очаквания и не се колебаят да накажат, когато децата не следват техните насоки. Авторитарните родители също поемат властта за вземане на решения, като рядко дават на децата някакъв принос по въпроса.

Подобно на сержант от армията, този тип родители не са снизходителни или комуникативни.

Ефектът върху децата: Когато са отгледани от авторитарен родител, децата често се държат добре у дома, но може да се бунтуват, когато са със съученици или приятели. Според Мичиганския държавен университет децата също могат да се борят със следното:

 • Социални умения
 • Нерешителност и проблеми със самостоятелното мислене
 • Ниско самочувствие
 • Лоша преценка на характера
 • Управление на гнева и негодувание

Някои изследвания също показват, че деца, чиито родители са авторитарни, съобщават за повече употреба на накротични вещества в периода на тинейджърството, за да се компенсира покорността насила вкъщи.

Толерантен

Този тип родители са много толерантни и не налагат строги правила. Те предоставят на децата свобода на действие и не прилагат наказания. Този стил може да доведе до по-голяма самостоятелност на децата, но също така може да липсва структура и граници, което може да доведе до проблеми с дисциплината. Тези родители се грижат за нуждите на децата си,на всяка цена и например да насъчат детето си да прави неща, които не са приети или полезни за него, ако това е, което детето иска.

Позволяващите родители са спокойни и снизходителни, а правилата им са минимални. Тези родители са пълната противоположност на строгите.

Ефектът върху децата: Децата на такъв тип родители са свикнали да получават каквото поискат. В допълнение, според държавния университет в Мичиган, недостатъците на този стил на родителство могат да включват:

 • Липса на отговорност
 • Липса на подкрепа при вземането на решения
 • Импулсивност и агресивност
 • Липса на самостоятелност и лична отговорност
 • Тревожност и депресия

Децата, които са възпитавани снизходително, често имат високо самочувствие, но те също могат да се държат егоцентрично и егоистично. Тези деца също може да не успеят да положат усилия в училище, работа или социални начинания, тъй като не трябва да полагат усилия у дома.

Авторитетен

Баумринд смята авторитетното родителство за “златен стандарт” на родителските стилове.

Авторитетните родители поставят на децата си граници, но им дават и свободата да вземат решения

Те гледат на грешките като на учебен опит и имат ясни очаквания към децата си. Авторитетните родители са грижовни и топли, но те внушават важността на отговорността и дисциплината. Родителите, които прилагат този стил, съчетават елементи от авторитарния и пермисивния стил. Те са стриктни в някои области, но същевременно предлагат подкрепа и възможности за самостоятелност на децата. Този баланс може да доведе до развитие на самочувствие и добри отношения в семейството.

Ефектът върху децата: Обикновено децата на авторитетни родители са уверени, щастливи и успешни.

Според Мичиганския държавен университет децата, отглеждани по този начин, обикновено имат следните положителни резултати: Близки, грижовни отношения с родителите

 • Децата са склонни да бъдат отговорни
 • Високо самочувствие и самооценка
 • Умеят да управляват агресията си
 • Децата са напористи, саморегулиращи се и отговорни
 • Децата са щастливи и успешни

На децата, които са възпитавани авторитетно, може да се вярва, че сами ще вземат правилното решение и те често поставят високи очаквания към себе си. Тези деца също могат да се представят добре в академичния и социален план и е по-малко вероятно да злоупотребяват с наркотици или алкохол.

А какво е да си родител – “хеликоптер”?

Родителският стил “хеликоптер” се отнася до подход във възпитанието, при който родителите са изключително наблюдателни, защитават и контролират своите деца. Терминът “хеликоптер” се използва метафорично, защото подобно на хеликоптер, родителите постоянно са над главите на децата си, готови да реагират на всеки потенциален проблем или опасност.

В психологическите форуми обсъжданията за родителството от тип “хеликоптер” често се фокусират върху негативните аспекти и въздействия на този стил. Родителите, които прилагат хеликоптерският стил, обикновено имат прекалено високи стандарти и очаквания към своите деца. Те се намесват във всеки аспект от живота на децата си, включително в училищни задачи, социални взаимодействия и вземане на решения.

Едно от главните предизвикателства, свързани с родителството от тип “хеликоптер”, е липсата на самостоятелност и независимост на децата.

Те могат да се превърнат в зависими от постоянната подкрепа и ръководство на родителите си, което може да има негативен ефект върху тяхната способност да се справят със стресови ситуации и да поемат отговорности.

В дискусиите в психологическите форуми се подчертава, че родителството от тип “хеликоптер” може да има и емоционални последици върху децата. Те може да изпитват чувство на несигурност, намалена самочувствие и неподходяща способност да се справят с отхвърляне или провал. Родителите, които се стремят да предпазят децата си от всеки проблем, не им позволяват да развият необходимите социални и емоционални умения за справяне с трудностите в живота.

Обсъжданията във форумите често предлагат алтернативни родителски подходи, които насърчават по-голяма самостоятелност и развитие на децата. Например, подкрепата, насочена към развитието на умения за проблемно решаване, възприемането на отговорност и постепенно освобождаване на децата от ръководството на родителите може да бъде по-благоприятна за тяхното саморазвитие и независимост.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com