без такси за ясли и детски градини

Процентът на инвалидност на децата ще е без значение

Родителите на деца с увреждания и тежки заболявания във Варна няма да плащат такси в детските ясли и градини. Това стана ясно на заседание на правна комисия, на която бяха одобрени промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги, в частта за таксите за яслите и градините.

Процентът на инвалидност на децата ще е без значение, необходимо е единствено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В момента от такса са освободени родителите на деца с ТЕЛК над 70%

Нов дневен център за аутизъм в София 

„Извършихме допълнителен анализ и се установи, че към момента децата с ТЕЛК под 50%, посещаващи детски заведения във Варна, са 15-ина. Затова предлагаме всички деца с различна степен на увреждане да бъдат освободени от такса“, каза председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, по чиято инициатива се правят допълнителните корекции. Той поясни, че се предвижда измененията да влязат в сила от 1 януари 2018 г.

Искането за отпадане на таксите е инициирано от фондация „Живот със Синдром на Даун“.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com