безплатна детска градина в Исперих

Безплатна детска градина в Исперих

Таксите за посещаване на детски градини и ясли в община Исперих отпаднаха с решение на Общински съвет-Исперих. Това касае родителите на над 800 деца, които посещават 14-те детски градини в общината. Решението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Целта на облекчението е да се  подобри образователната система чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения на територията на общината – уточняват от местната управа.

Безплатна детска градина за децата с ТЕЛК

Очаква се отмяната на таксите за детски градини и ясли да осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com