Чужди езици

Чужди езици и обучение на децата от ранна възраст. Във века на технологиите езиците заемат основна част от знанията на младежите. Те са нужни за комуникацията в интернет и в служебна обстановка, която е неизбежна вече без английски език и поне още два западни езика. 

А кога детето е готово да започне да учи чужд език? 

След като детето е проговорило и е овладяло добре бългрския език на основно ниво – говори с прости и сложни изречения, то е готово да започне своята чуждоезикова подготовка. При някои децата това се случва на 3 години, при други на 4 или 5. Ранното чуждоезиково обучение развива уменията на детето и по-нататък то ще има по-големи успехи в училище, за разлика от децата без чужд език. Децата са готови още от ранна възраст да възприемат новите думи и произношението на езика чрез игри. Затова и в почти всяка детска градина има поне един чужд език, който малчуганите учат като допълнително занятие.

При двуезичините семейства процесът на обучение се случва по-лесно и по-бързо, тъй като в дома се говори успоредно на два езика. Тези деца на шест вече са овладели и двата чужди езика.

Не се притеснявайте, че детето ви е малко за обучение на чужд език. В този период малчуганите усвояват материите с лекота, стига да имат интерес към обучението и да имат добър учител. 

Честотата на учебните занятия за малчуганите е два пъти в седмицата за по 40 минути, тъй като те не трябва да се претоварват. 

Какъв език да изберете? 

Английският език препокрива най-голяма сфера на популярност и използване. Днес без него не можеш нормално да се справяш с онлайн пространството, както и със служебните задачи. Освен това над 370 милиона души по света говорят езика. В България има тенденция вторият език да е немски, френски или испански. Разбира се тези езици са приложими само в Европа. Руският не набира толкова популярност, но също е един от важните. 

С какво трябва да се съобразите?

  • Изберете група от максимум 10 деца
  • Вижте какви са начините на обучение – иновативните методи на обучение чрез игри и мултиплатформи са най-добрите
  • Поговорете с учителя за опита му
  • Заведете детето в учебната стая, където ще прекарва време, ако се чувства добре и е спокойно, значи ще ходи с желание
  • Съобразете локацията, ако пътувате дълго време, детето ще се измори още преди урока

Добър метод на обучние вкъщи е Монтесори – чрез него ще помогнете на детето да усъвършенства езиковите си способности извън часовете за обучение.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com