монтесори метод на обучение, монтесори, свободно обучение, детско развитие

Монтесори метод на обучение и възпитание

Монтесори метод е начин на обучение и възпитание на децата още от ранна възраст, когато те формират най-важните си качества. Всеки родител иска най-доброто за детето си, а защо не му го предостави чрез едно спокойно детство? Развитието на потенциала на детето, чрез насърчаване на увереността му и осигуряване на една спокойната среда в ежедневието. Точно тези ценности представляват възпитанието и обучението по метода монтесори.

Създателят на метода е италианска лекарка и педагожка Мария Монтесори, живяла през 30-те години на XX век. Тя развива метода на възпитанието след множество прочетена литература и опит в сферата на педагогиката. Принципът на възпитание е прилаган първо в къща за деца от предучилищна възраст, чиито родители работили по цял ден, и били оставени почти по цял ден сами.

Първоначално самата лекарка не знаела какъв ще е ефектът, който ще се отрази на децата от новия принцип на възпитание. Но гледали малчуганите абсолютно неангажиращо, оставяли ги да избират сами игрите и материалите, според нуждите си. Възпитавали ги да се грижат сами за себе си и да правят, каквото искат на момента.

Всъщност Мария Монтесори преоткрила обучението и възпитанието на децата като формирала целия процес на образование като “природен и естествен”. Един от най-добрите методи на обучение в целия свят е променил начина, по който детето възприема света и се учи на нови неща.

Монтесори методът развива креативността, уменията и личността на детето, насърчавайки личния избор и свободата на изразяване

Всяко едно дете може да бъде възпитано по метода монтесори и да развие усещанията си за света около него. Обучението може да започне преди детето да е навършило 3 години. Според Монтесори детският индивид се развива на няколко етапа:

  • 0 – 3 години – детето развива своята душевност, без да се влияе от възрастните
  • 3 – 6 години – в тази възраст най-много влияят родителите на душевността на детето
  • 6 – 12 години – детето расте без промени
  • 12 – 18 – детето се променя драстично

Свобода на избора

Основният принцип на метода Монтесори е свободата на избора. Важно е да не натрапвате вашите виждания или убеждения на детето. То трябва да има право да избира с какво да се облича, храни или кога да си играе и кога да спи. Разбира се, вие му формирате ежвдневие с препоръчителен час, но никога насила.

Възпитанието трябва да протича без опити за манипулации или награждаване. Чрез този метод родителят предоставя знанията на детето, а то само избира как и кога да ги възприеме.

Учебната среда и монтесори

Освен в дома, монтесори методът присъства в много детски ясли и градини. Различното в тези детски заведения е, че обучението е ного по-спокойно и ефективно.

Децата имат право да се движат свободно в стаята, нямат писмени норми или задачи за изпълнение. Учебните предмети не са разделени по учебници, а се припокриват. Всъщност детето в един ден може да учи само един предмет, като много от знанията те получават и извън класната стая в природата.

Учителят рядко дава задачи на децата, повече съветва и подкрепя децата в тяхното начинание. Освен занятия, децата учат и умения – готварство, градинарство и грижа за семейството.

Вижте защо е важно детето да живее в позитивно семейство.

Децата се обучават по групи с еднакво темпо – най-често разделени ( 3-6 години, 6-9 години, 9-12 години). В класната стая по-големите деца могат да обучават по-малките. Междувременно учителят рядко се намесва в заниманията на децата, той е надзорник, който наблюдава резултатите и напредъка на малчуганите.

Едни от най-важните качества, които методът формира са адаптивност и самочувствие. Първо уважавайки себе си и другите деца, малчуганите са много по-склонни да се справят с предизвикателствата. Второ, те взимат сами решения как да планират времето си.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com